Tin tức Kim Long Farms

Nhà màng trồng dưa lưới

Giới thiệu nhà màng: 1996,8 m2/nhà

 • Chiều dài:  52 m
 • Chiều rộng: 38,4 m
 • Loại thông gió đỉnh mái: Cố định
 • Khoảng cách nhịp: 9,6 m
 • Số nhịp: 04
 • Khoảng cách bước: 4,0 m
 • Chiều cao tới máng xối: 4,0 m
 • Chiều cao tới đỉnh: 7 m
 • Độ dóc mái: Cong 02 bên
 • Khoang cách ly: 12 m2
 • Khung kèo thép tiền chế mạ kẽm
 • Máng xối, bát liên kết
 • Tấm lợp bao che cho mái:
  • UVA clear: chống tia cực tím bảo vệ cây trồng, cống bám bụi, chống va đập.
  • AV-Anti virus: chống vi rút và giảm nấm bệnh cho cây trồng.
  • Light transmission 90%: Độ truyền sáng 90% nhằm tăng quá trình quang hợp.
  • Light Diffusion 20%: Khuếch tán ánh sáng 20% tạo ra ánh sáng khuếch tán đồng đều trong nhà màng, ánh sáng đến với mọi cây trồng.
  • Anti-drip: Chống đọng sương nhằm chống nhỏ giọt lên cây trồng để giảm nấm bệnh.
 • Tấm lợp bao che cho vách: Lưới 64 m bốn vách nhà màng, tiếp đất bên dưới 0,7 m được lắp đặt lớp màng TOM.
 • Hệ thống cáp treo đỡ cây trồng.
 • Vãi địa lót toàn bộ diện tích nền, phụ kiện giữ bạt.
 • Hệ thống tưới nhỏ giọt Capinet và châm phân Ventury.
 • Máng thu hồi nước, mương thoát nước dư ngang nhà ra ngoài nhà màng.

Kim Long Farms