Tin tức Kim Long Farms

Kỹ thuật trồng dưa lưới

Kỹ thuật trồng dưa lưới
21/09/2015

Kỹ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp các giá thể xơ dừa mà không phải đất áp dụng theo quy trình VietGap. Giá thể được cho vào bịch ...

Xem chi tiết